Zadanie „nie do zrobienia”?

Budowa kolektora ogólnospławnego DN1,4 m przy ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Sochaczewskiej w Warszawie.

Mikrotunel pod autostradą A4

W projekcie, gdy zawiodło wiercenie kierunkowe, w celu wykonania kolektora deszczowego z powodzeniem wykorzystano technologię mikrotunelingu.

Mikrotunelowanie w Krakowie

Jedną z ostatnich inwestycji wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP jest mikrotunel DN600 zainstalowany na przedłużeniu ul. Weissa w Krakowie.

Budowa kolektora

Wybór bezwykopowej metody konstrukcji umożliwił utrzymanie ruchu drogowego przy Dworcu Głównym w Krakowie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelowania

29 kwietnia 2005 roku rozpoczęto realizację inwestycji mającej na celu uzbrojenie terenu pod przyszłe obiekty przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej, we Wrocławiu.