realizacja Archiwum

Budowa kolektora

Wybór bezwykopowej metody konstrukcji umożliwił utrzymanie ruchu drogowego przy Dworcu Głównym w Krakowie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelowania

29 kwietnia 2005 roku rozpoczęto realizację inwestycji mającej na celu uzbrojenie terenu pod przyszłe obiekty przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej, we Wrocławiu.