Roboty inżynieryjne

 

Długoletnia strategia rozwoju firmy INKOP i konsekwencja w działaniu zaowocowały doskonale wyposażoną bazą sprzetu ciężkiego, z warsztatem napraw oraz warsztatem produkcji pomocniczej.

Posiadamy sprzet, który umożliwia nam całkowitą samodzielność, niezawodność i terminowość w realizacji obiektów budownictwa inżynieryjnego zarówno metodą bezwykopową jak i tradycyjną metodą rozkopową.

 

 

Są to:

 • zestawy mikrotunelowe
 • maszyny do wykonywania robót bezwykopowych, takich jak  mikrotuneling, przeciski i przewierty 
 • koparki kołowe i gasienicowe, koparko-ładowarki marki CATERPILLAR, KOMATSU, ZEPPELIN, LIEBHERR
 • spycharki, walce, dźwigi
 • sprzęt do zagęszczania gruntu
 • zestawy igłofiltrowe do obniżania poziomu wód gruntowych
 • agregaty prądotwórcze
 • obudowy wykopów w systemie płytowym
 • wiertnice poziome do wycinania otworów w rurach betonowych i kamionkowych
 • ciągniki siodłowe z naczepami
 • spreżarki i inny sprzęt pomocniczy

Oferta Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych INKOP obejmuje kompleksową realizację obiektów budownictwa inżynieryjnego:

 • budowę sieci rurociągów podziemnych metodą bezwykopową
 • mikrotuneling o średnicy do 2500 mm
 • przewierty sterowane teleoptycznie o średnicy do 1300 mm
 • przeciski pneumatyczne o średnicy do 2100 mm
 • budowę kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej
 • budowę magistrali wodociągowych
 • roboty ziemne, drogowe, wyburzeniowe
 • zabezpieczenia głębokich wykopów ścianką szczelną z grodzic stalowych
 • budowę oczyszczalni ścieków
 • budowę kolektorów sanitarnych, przepompowni
 • obniżanie poziomu wód gruntowych metodą igłofiltrów
 • wycinanie otworów w ścianach oraz rurach kamionkowych i betonowych - wiertnica pozioma

Oferujemy:

 • wynajem, serwis i sprzedaż ciężkiego sprzętu budowlanego: koparki kołowe i gąsienicowe, minikoparki, koparko-ładowarki, wozidła, agregaty prądotwórcze, sprężarki, zagęszczarki i inne
 • bezwykopowe technologie budowy instalacji podziemnych (mikrotuneling, przeciski, przewierty, przepychy)
 • wynajem i sprzedaż płyt do zabezpieczania ścian wykopów
 • wykopy pod fundamenty i inne roboty ziemne
 

KIEROWNIK DZIAŁU
PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

+48 695 101 715
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry