2009, Chorzów

Budowa kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu dla miasta Chorzowa

Autor: Grzegorz Rak, dnia 29 maja 2009

Pierwotnie projekt zakładał wykonanie kanalizacji DN600 w znacznej części metodą przewiertu sterowanego teleoptycznie.Jednak podczas realizacji okazało się, iż kategoria gruntu w naturze nie pokrywa się z badaniami geologicznymi załączonymi do projektu wykonawczego.Grunty kategorii piątej, szóstej a nierzadko siódmej, stwierdzone podczas zaktualizowanych badań geologicznych całkowicie wykluczyły zastosowanie technologii PST. Wobec zaistniałych faktów, w miejscach, gdzie nie było możliwości zastosowania przewiertu sterowanego teleoptycznie, zdecydowaliśmy się, po wcześniejszym dokonaniu zmian projektowych na zastosowanie niezawodnej, również w tak wymagającym gruncie, technologii mikrotunelingu. Prace prowadzone w ul. Legnickiej obejmowały wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu rurami przeciskowymi kamionkowymi KERAMO o średnicy wewnętrznej DN600 i zewnętrznej DZ766. Zakładana długość wykonywanego odcinka wynosiła 108 mb.

Prace przygotowawcze rozpoczęliśmy w dniu 25 kwietnia 2009 r. Już podczas budowy komory startowej z kręgów o średnicy 3200 mm utwierdziliśmy się w przekonaniu, iż decyzja o zastosowaniu mikrotunelingu była jak najbardziej słuszna.

Po usunięciu podbudowy jezdni na głębokości około 1,50 m pokazał się rumosz skalny, przechodzący w litą skałę i już tak było aż do zakładanej głębokości 6,20 m. Wody gruntowej nie stwierdzono. Po umieszczeniu stacji pchającej w komorze startowej, odpowiednim jej ustawieniu na zadanym kierunku i projektowym spadku, zamontowaniu lasera oraz przejścia szczelnego, w dniu 27 kwietnia głowica została spuszczona do komory i rozpoczęliśmy wiercenie głowicą Firmy HERRENKNECHT AVN 600.

Ze względu na bardzo trudne warunki gruntowe spowodowane występowaniem rumoszu skalnego, przechodzącego w skałę licznych kamieni, zastosowaliśmy specjalną tarczę mix-shield firmy Herrenknecht. Została ona wyposażona we wzmacniane zęby oraz obrotowe talerze przyspieszające rozdrabnianie skały.

Rury kamionkowe KERAMO przeciskowe nie były wyposażone w dysze, przez które podaje się roztwór bentonitu oraz polimeru. Zmusiło to nas do bardzo efektywnego smarowania rury zagłowicznej, aby nie spowodować znacznego skoku tonażu pchania, który przez cały okres wiercenia nie przekroczył 80 t.

Prace prowadziliśmy w systemie dwuzmianowym, aby zachować ciągłość technologiczną. Postęp wiercenia ze względu na trudne warunki wyniósł 6 mb w ciągu jednej zmiany, co daje montaż 6 rur o długości 2 mb w ciągu doby.

Zakończenie prac nastąpiło 5 maja, wtedy też głowica przebiła się do studni odbiorczej z kręgów φ2500. Ciągła kontrola oraz profesjonalizm pozwoliła na precyzyjne wykonanie kanału w stosunkowo niedługim czasie, jak na tak trudne warunki geologiczne.

Generalny Wykonawca: Konsorcjum firm „TELBUD” oraz P.R.I. INKOP Sp. z o.o. Całość robót bezwykopowych wykonał P.R.I. INKOP Sp. z o.o. Wartość całego kontraktu: 19 mln zł netto.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry