2012, Trakt Lubelski, Warszawa

Metody bezwykopowe na budowie kolektora „W”

Autor: Jarosław Stanisz, Bartosz Kobylec, dnia 15 maja 2013

W ramach budowy kolektora „W” w ul. Trakt Lubelski w Warszawie bezwykopową metodą mikrotunelowania zrealizowano 17 odcinków kanału DN800 o łącznej długości 1325 m oraz 5 odcinków kanału DN400 o łącznej długości 275 m. Metoda przewiertu sterowanego teleoptycznie posłużyła do wykonania 5 sięgaczy DN300 i DN200 do kanału głównego. Od początku października 2012 r. do końca kwietnia 2013 r. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wraz z firmą Sack Invent Poland sp. z o.o. z Warszawy realizowało „Zadanie nr 2 – Budowa kolektora „W” w ul. Trakt Lubelski w Warszawie”. Kolektor został zbudowany z rur z żywic poliestrowych GRP, a studnie rewizyjne wykonano z kręgów żelbetowych φ3200 oraz φ2500.

Na kolektor główny składały się prace mikrotunelowe, które polegały na wykonaniu 17 odcinków kanału DN800 o łącznej długości 1325 m oraz 5 odcinków kanału DN400 o łącznej długości 275 m. Końcowe 2 odcinki DN400 o długości 49 m wykonano w wykopie otwartym. Metodą przewiertu sterowanego teleoptycznie wykonano 5 sięgaczy DN300 i DN200 do kanału głównego (w sumie 102 m). Pozostała część zadania obejmowała kanały zbiorcze i odcinki sieci do granic posesji wykonane w wykopie otwartym – łącznie 1460 m.

Aby budowa kanalizacji w arterii Trakt Lubelski była w jak najmniejszym stopniu uciążliwa dla mieszkańców oraz firm znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, zadanie realizowano w 14 etapach, co stanowiło duże wyzwanie organizacyjno-logistyczne i dodatkowo wywierało na wykonawcy mikrotunelu presję związaną z oddaniem inwestycji w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2013 r.

Podczas każdego z etapów zamykano dla ruchu ponad 100-metrowy odcinek drogi. W czasie takiego zamknięcia roboty wykonywane były kompleksowo, począwszy od wykonania kanału głównego, poprzez wykonanie sięgaczy, kanałów zbiorczych i odcinków sieci do granic posesji, skończywszy na odtworzeniu nawierzchni drogi. Wszystkie prace prowadzone były całą dobę, co pozwoliło skrócić czas wykonywania każdego z etapów do minimum. Każda z czynności musiała być precyzyjnie zaplanowana, ponieważ zagęszczenie pracowników, sprzętu budowlanego i mikrotunelowego w jednym miejscu było bardzo duże. Zobligowani byliśmy także do ciągłego utrzymywania dojazdów do posesji, co dodatkowo komplikowało realizację robót. Średni dobowy postęp wiercenia głowicą mikrotunelową AVN 800 to ponad 50 m. Ta wartość doskonale obrazuje, z jaką precyzją i skupieniem wykonywano roboty.

Ponieważ tempo prac było bardzo duże, konieczne okazało się stworzenie wręcz idealnego harmonogramu dostaw materiałów na budowę. Studnie startowe i odbiorcze dla celów wykonania mikrotunelu i przewiertu sterowanego dostarczano systematycznie specjalnymi ponadgabarytowymi transportami prosto od producenta z Niemiec. Istotną ciekawostką technologiczną jest różnorodność sprzętu specjalistycznego, który musieliśmy zastosować, aby zrealizować tak rozbudowane zadanie. Zestawy mikrotunelowe wraz z głowicami, wiertnice poziome do wykonywania przewiertów sterowanych o różnych średnicach, koparki chwytakowe do zapuszczania studni startowych, pośrednich i odbiorczych, zestawy igłofiltrowe do odwadniania wykopów, szalunki systemowe – to tylko niewielka część sprzętu, którym dysponujemy i utrzymywaliśmy go na przedmiotowym zadaniu w ciągłej gotowości do pracy. Pozwala nam to na realizację tak skomplikowanych zadań kompleksowo i w bardzo szerokim zakresie średnicowym.

Pomimo to, że prace prowadzone były w warunkach zimowych, a zwierciadło wód gruntowych znajdowało się tuż pod powierzchnią terenu, wszystkie etapy wykonano bardzo dobrze, co potwierdziły odbiory przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2013 r. Do bezproblemowej i tak szybkiej realizacji robót potrzebna była fachowa i doświadczona kadra inżynierska oraz sprawne i precyzyjne zespoły pracowników, odpowiedzialnych za wykonywanie kolejnych etapów zadania.

Warty podkreślenia jest fakt, iż zadanie zrealizowano w ciągu niecałych 6 miesięcy, a więc 2 miesiące przed terminem wymaganym przez inwestora, co pozwala stawiać wykonawcę w gronie liderów firm zajmujących się technologiami bezwykopowymi. Zarówno firma PRI INKOP sp. z o.o., jak i Sack Invent Poland sp. z o.o. po raz kolejny z sukcesem zakończyły powierzone im zadanie, co z pewnością przyczyni się do podejmowania w przyszłości kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry