2013, Kraków

Expres z Krakowa w Warszawie

Autor: Jan Gatlik, dnia 26 kwietnia 2014

Budowa kanału ściekowego dn800mm w trasie armii krajowej w Warszawie. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. Stołecznym Warszawie.Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inkop Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie podjęło się realizacji grawitacyjnego kanału ściekowego DN800mm w rejonie Trasy Armii Krajowej w Dzielnicy Targówek w Warszawie – etap I, zadanie 1a , mającego na celu odprowadzenie ścieków z terenu południowo-wschodniej części dzielnicy Białołęka.

Długość głównego kanału DN800mm w tym zadaniu wyniosła L=1478mb. Odbiornik stanowił istniejący kanał 800x1400mm. Wykonanie całości kolektora DN800mm zaprojektowano w technologii mikrotunelingu. Prace realizowano przy użyciu zestawu mikrotunelowego z głowicą AVN800, tarczą SOFT firmy Herrenknecht.

Gdy przystępowaliśmy w połowie listopada 2013 roku do realizacji przedmiotowego zadania mieliśmy świadomość ekstremalnych warunków gruntowo-wodnych oraz mało sprzyjającej dla robót kanalizacyjnych pory roku jaką jest zima. Jednak największym wyzwaniem był dla nas czas realizacji – cztery miesiące.

Biorąc pod uwagę wyjątkowo długi okres świąteczny na przełomie grudnia 2013r. i stycznia 2014r. mogłoby się wydawać że to abstrakcja, jednak daliśmy radę! Kanał zaprojektowano z rur kamionkowych przewiertowych DN800mm o długości L=2m, wytrzymałości na ściskanie 128kN/m. Spadek kanału na całej długości wynosił 0,1% a średnia głębokość kanału to około H=6,5m pod poziomem terenu (ppt). Zwierciadło wody gruntowej kształtowało się na uśrednionym poziomie 2,2m ppt.

Projekt zakładał wykonanie studni startowych DN3200, odbiorczych DN2500 oraz przelotowych DN2000 metodą zapuszczania z wykonaniem dna w postaci korka betonowego. W związku z dążeniem do jak najmniejszej ingerencji w wykonaną infrastrukturę drogową zaprojektowano maksymalnie dopuszczalne długie odcinki. W związku z tą zasadą, uzyskane długości poszczególnych odcinków znacznie przekraczały 100m.

Wykonywanie długich odcinków zawsze wiąże się z większym ryzykiem. Zatrzymanie wiercenia w wyniku awarii lub innego zdarzenia losowego mogłoby spowodować zaciśnięcie kanału, zwiększenie siły pchającej do wartości maksymalnej, a nawet jej przekroczenie i w konsekwencji brak możliwości dokończenia odcinka. Nasza firma podjęła to wyzwanie. Wiercenia wykonywane metodą mikrotunelingu postępowały szybko (systemem dwuzmianowym), długości poszczególnych odcinków wykonywanych przez jedną zmianę dochodziły nawet do 40mb. Siła pchająca maszyny mikrotunelowej wahała się w granicach 50-70ton, sporadycznie dochodząc do 90ton. Jednak nie zawsze wiercenia układały się bezproblemowo. W trakcie wiercenia jednego z dłuższych odcinków niespodziewanie doszło do awarii siłownika hydraulicznego znajdującego się w głowicy. Miało to miejsce około 94m od komory startowej. Awaria wyglądała na poważną a w miejscu w którym do niej doszło nie było możliwości wykonania komory naprawczej. Zostaliśmy zmuszeni do usunięcia usterki od wewnątrz głowicy.

Jednak dzięki doświadczeniu w tego typu robotach, szybko podjętym działaniom, dużej wiedzy technicznej, profesjonalizmowi i poświęceniu całej ekipy udało się sprawnie usunąć usterkę i w niespełna pięć godzin od wystąpienia awarii kontynuować wiercenie.

Ciekawostką może być fakt, że taka naprawa w warunkach warsztatowych, gdy do dyspozycji są wszystkie podzespoły i narzędzia, zwykle zajmuje przynajmniej dwa dni pracy.

W tym przypadku czas był najważniejszy, dłuższa przerwa była równoznaczna z brakiem możliwości kontynuowania wiercenia. W takich sytuacjach najlepiej sprawdzamy się jako zespół. Jest rzeczą niewiarygodną ile można więcej osiągnąć, zrealizować, mając w zespole TAKICH LUDZI dla których wspólne dobro firmy jest wartością nadrzędną! To jest największy kapitał naszej firmy.

Prace prowadzone były w 3 etapach, każdy po ok. 500m długości. Wynikało to z przyjętej na czas budowy organizacji ruchu. Jednym z naszych priorytetów było tak prowadzić prace, aby w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia w ruchu ulicznym i funkcjonowaniu okolicznych firm oraz życiu mieszkańców. W związku z tym do wykonania następnego etapu przystępowaliśmy po uzyskaniu przejezdności na poprzednim.

Dużym wyzwaniem tej inwestycji było również wykonanie żelbetowej studni łączącej nowobudowany rurociąg z istniejącym kanałem ściekowym o przekroju jajowym I klasy 600x1100m i konstrukcji wykonanej z muru ceglanego znacznie nadszarpniętego zębem czasu. Głębokość do rzędnej dna wynosiła blisko 7,0m a zwierciadło wody gruntowej znajdowało się na głębokości 2,3m ppt. Grunt stanowiły piaski. Wykop pod komorę i zabezpieczenie ścian należało wykonać szczególnie starannie i dokładnie. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Trasy Armii Krajowej (kilka mertów) gdyby doszło do wymulania gruntu do komory skutki mogłyby być katastrofalne. Komorę o wymiarach 9,0×7,0m wykonano z grodzic G-62 o długości 12m.

Po wykopaniu komory i odsłonięciu istniejącego kanału przystąpiono do jego rozbiórki w miejscu gdzie miała powstać studnia. W tym czasie ścieki płynące kanałem przekierowane zostały przez by-pass wykonany z rur PE DN500mm.Ponadto przez cały czas w pogotowiu pozostawała pompa o wydajności do 720m3/h, którą można było w każdej chwili włączyć i przepompowywać ścieki. Zabezpieczenie się w ten sposób dawało nam pewność, że w przypadku awarii by-passa lub jego niewystarczającej przepustowości, w sytuacji wystąpienia gwałtownych opadów atmosferycznych, komora nie zostanie zalana ściekami co w konsekwencji groziłoby uszkodzeniem otaczającej infrastruktury. Po usunięciu ok. 4m bieżących kanału wykonano monolityczną, żelbetową płytę denną o grubości 35cm oraz osadzono dolną podstawę studni. W tym samym czasie do komory, z dwóch stron, zostały wykonane kanały DN800 w technologii mikrotunelu. Nowo wybudowane rurociągi połączono z istniejącym kanałem w zabudowanej studni.

Do 10 marca 2014r. bezusterkowo wykonano łącznie 1478mb kanału oceniamy to na rekord w skali Polski. Jest to zasługą przede wszystkim dobrze współpracującego ze sobą zespołu ludzi, niewątpliwie profesjonalnego zaplecza sprzętowego, wieloletniego doświadczenia w wykonywaniu tego typu robót jak również bardzo dobrej i owocnej współpracy z całym pionem nadzorczym naszego Inwestora – MPW i K w m.st. Warszawie.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry