2013, Kraków

Kolektor odciążający

Budowa kolektora odciążającego ogólnospławnego w ul. Grota Roweckiego, ul. Bobrzyńskiego, budowa kanału ogólnospławnego w ul. Czerwone Maki w Krakowie oraz roboty dodatkowe.

Zadanie zrealizowano bezwykopową metodą mikrotunelingu oraz metodą wykopu otwartego. Inwestor MPWiK S.A. w Krakowie.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry