2013, Warszawa

Kanalizacja metodą mikrotunelingu

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Wóycickiego na odcinku od ul. Anny Jagiellonki do ul. Jamki i ul. Tułowickiej w Warszawie.

Inwestycja zrealizowana bezwykopową metodą mikrotunelingu. Inwestor MPWiK w m.st. Warszawie.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry