2015, Warszawa

Budowa kanału ściekowego z wykorzystaniem technologii mikrotuneligu.

Zadanie zrealizowano w latach 2014- 2016 na terenie dzielnicy Białołęka w Warszawie.

Inwestor MPWiK w m.st. Warszawie.

 
 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 12 262 41 34
    

Do góry