2014, Warszawa

Kanalizacja sanitarna

Budowa kanalizacji sanitarnej DN 400 mm w ul. Instalatorów w Warszawie.

Projekt zrealizowano na zlecenie MPWiK w m. st. Warszawie

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 12 262 41 34
    

Do góry