Jednym z mikrotunelowych zadań PRI INKOP w 2007 r. był projekt „Budowa kolektora odciążającego DN900 mikrotuneling w ulicy Sikorskiego” w Zielonej Górze o łącznej długości 663 m.