Publikacje Archiwum

Expres z Krakowa w Warszawie

Budowa kanału ściekowego dn800mm w trasie armii krajowej w Warszawie. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. Stołecznym Warszawie.

Metody bezwykopowe na budowie kolektora „W”

W ramach budowy kolektora „W” w ul. Trakt Lubelski w Warszawie bezwykopową metodą mikrotunelowania zrealizowano 17 odcinków kanału DN800 o łącznej długości 1325 m oraz 5 odcinków kanału DN400 o łącznej długości 275 m. 

Mikrotunel w Katowicach

W połowie sierpnia w Katowicach wybudowano nowy kolektor deszczowy ze zrzutem wód do rzeki Rawy. Prace w zdecydowanej większości zrealizowano z zastosowaniem technologii mikrotunelowania.

Mikrotunelowanie dla magistrali wodociągowej

Instalacja wodociągu DN800 na długości 775 m z wykorzystaniem metody mikrotunelowania na odcinku blisko 220 m z zastosowaniem rur GRP DA1280 i sztywności obwodowej SN 160 000.

Wykonywanie prac a wykonanie zadania to zupełnie różne sprawy

Staranność, nowoczesny sprzęt i profesjonalizm połączony z wieloletnim doświadczeniem prowadzą do celu.

Szybko, fachowo i precyzyjnie – Toruń 2010

Bezwykopowa przebudowa urządzeń melioracji wodnych z wykorzystaniem technologii mikrotunelowania na terenie Jordanek w Toruniu.