Mikrotunel pod autostradą A4

W projekcie, gdy zawiodło wiercenie kierunkowe, w celu wykonania kolektora deszczowego z powodzeniem wykorzystano technologię mikrotunelingu.W ramach budowy Obwodu Utrzymania Autostrady A4 w Rudnie koło Krakowa niezbędne było wykonanie specjalistycznego zadania – przejścia kolektorem deszczowym pod korpusem drogowym. Projekt pierwotnie zakładał wykonanie 49,8 m rurociągu metodą przewiertu sterowanego, rurą stalową ?711/11 mm. Niestety okazało się, że w napotkanych warunkach geologicznych metoda ta jest zupełnie bezskuteczna. Firma, która zobowiązała się do wykonania robót w tej technologii, przestała wiercić już po pierwszych 5 m. Nie było możliwości utrzymania projektowanego spadku i zagrożona była stateczność korpusu drogowego. Dobrze, że przewiert skończył się tak szybko, bo dzięki temu nie doszedł do krawędzi asfaltu. Skoro pojawiło się „niewykonalne” zadanie, do współpracy zaproszono Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP. Wytyczne były proste: tym razem musi się udać. Rozkopanie autostrady nie wchodzi w grę, a całość zadania ma być skończona w 15 dni. Zakres zlecenia obejmował wykonanie metodą mikrotunelingu 50 m kolektora z rur kamionkowych DN600 V4A typ 2 wraz z umieszczeniem rury przewodowej DN500 PP-b.

W pierwszych dwóch dniach uporaliśmy się z problemem drogi technologicznej, którą musieliśmy dostarczyć wszystkie niezbędne elementy zestawu mikrotunelowego. Najcięższy z nich waży około 20 t. Równolegle wykonywano komorę startową o średnicy wewnętrznej ? 3200 mm, wylewaną na mokro z betonu B-45. Z budowanej drogi trwało umacnianie podstawy skarpy, która została naruszona przez poprzednią firmę – po daremnej próbie wykonania przewiertu sterowanego. Polegało to na zastąpieniu luźnego materiału gruntowego betonem B-45, mającego przeciwdziałać przedostawaniu się płuczki bentonitowej, na zewnątrz której ciśnienie sięga nawet 4 MPa. W czwartym dniu akcji przetransportowano i połączono elementy zestawu do wiercenia. Zestaw ten składał się z ramy pchającej, sterowni połączonej z agregatem, kontenera separacyjnego, pomp, głowicy wiercącej AVN 600 oraz z tarczy do materiału skalistego. Rano następnego dnia, po zamontowaniu uszczelnienia na ścianie komory, przystąpiono do wiercenia odcinka. Prace te zakończono rano 23 listopada. Jak się okazało, nasz punkt kontrolny znajdował się na 5 m – w tej odległości od ściany komory startowej znajdował się duży blok skalny. Głowica wiercąca zaczęła walczyć z przeszkodą, ocierając się o swe maksymalne odchylenia od założonego spadku. Pół metra mikrotunelu wierciliśmy 5 godzin. W tym tempie zanosiło się na 54 dniowe wiercenie w trybie 10-godzinnym. Nie ukrywam, że pojawiło się też pytanie, czy w ogóle przewiercimy korpus drogi. Odcinek ten wymagał od ekipy wiercącej reakcji na każdy, nawet najdrobniejszy ruch głowicy. Wreszcie przeszliśmy. Następnego dnia , przy tym samym nakładzie pracy, wykonaliśmy 30 metrów przewiertu.

W efekcie zakończyliśmy robotę błyskawicznie i „bez żadnych kłopotów dla postronnego obserwatora”. Po raz kolejny w historii firmy osiągnięto zakładany spadek i uzyskano dokładność do 5 mm. Jeżeli odrzucimy „fakty medialne”, to pozostaje stwierdzić, że głównie dzięki doświadczeniu i determinacji projekt ten zakończył się pełnym sukcesem. Kontrole powykonawcze potwierdziły brak jakichkolwiek uchybień na wykonanym odcinku kanalizacji deszczowej. Pozwoliło to firmie, będącej generalnym wykonawcą zakończyć inwestycję w ustalonym terminie. Po raz kolejny potwierdziło się, że profesjonalizm wykonawcy jest w tego typu pracach jedyną gwarancją sukcesu. Decydujący wpływ na końcowy wynik może mieć zupełnie nieistotny z pozoru detal. W technologii mikrotunelu, wiercić, a przewiercić zgodnie z projektem, to dwie zupełnie inne sprawy. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP poleca swoje usługi i oświadcza, że jak dotąd zawsze mogliśmy przedstawić informację o zakończeniu prac sukcesem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *