Mikrotunelowanie w Krakowie

Jedną z ostatnich inwestycji wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP jest mikrotunel DN600 zainstalowany na przedłużeniu ul. Weissa w Krakowie.Wykonanie kanalizacji przy ul. Weissa zostało zaprojektowane w całości w technologii bezwykopowej. Zakres robót to 678,5 mb kanału DN600, 166 mb kanału DN500 i 300mb – DN400.

Cały obiekt został zaprojektowany i będzie zrealizowany z rur kamionkowych koncernu Keramo-Steinzeug, którego dyrekcja na Polskę ma siedzibę w Piekarach Śląskich. Opisany w niniejszym artykule 211-metrowy odcinek mikrotunelu stanowi jedną z realizacji, która niewątpliwie przejdzie do historii osiągnięć firmy ze względu na szybkość wykonania pojedynczego zadania mikrotunelowego. Wyzwanie stanowił także specyficzny układ odcinka mikrotunelu DN 600 mm o długości 155 m. Najtrudniejsze było ostatnie 40 m, przebiegajace pod przyczółkiem wiaduktu ul. Opolskiej na głębokości 20 m. Ulica ta jest jedną z głównych, dwupasmowych arterii komunikacyjnych Krakowa i posiada klasę GP.

Jakakolwiek awaria wiercenia na tym odcinku byłaby nie do zaakceptowania. Wśród przeszkód, które musieliśmy pokonać, zdecydowanie najbardziej uciążliwa okazała się niska temperatura, spadająca w nocy do -17 Co. Głównie z tego powodu pracę wykonywaliśmy w trybie 24-godzinnym. Zawierająca w 99% wodę płuczka mogła zamarznąć w każdym momencie. Wymagało to od załogi szczególnej staranności w przestrzeganiu reżimów czasowych montażu oraz natychmiastowej i zorganizowanej reakcji wobec ewentualnie nieprzewidzianych przestojów.

W opisywanym zakresie budowy mieliśmy do wykonania 2 odcinki mikrotunelu o średnicy DN600. Pierwszy o długości 155 m, drugi o długości 56 m. Obydwa zostały wykonane z centralnie ustawionej komory startowej. Komorę startową wykonaliśmy z kręgów betonowych DN3200 mm zapuszczanych metodą studniarską na głębokość 8 m. Komory odbiorcze zrobione zostały z kręgów betonowych DN2500 mm.Głębokości tych studni to 5 m i 7 m. Na trasie mikrotunelu projekt przewidywał wystąpienie piasków średnich z pyłami oraz wtrąceniami gliniastymi. W trakcie wiercenia potwierdziliśmy poprawność badań geologicznych. 9 marca 2006 roku rozpoczęto prace montażowe mające na celu precyzyjne ustawienie urządzeń dla wykonania etapu pierwszego mikrotunelu.

Już w sobotę 11 marca uruchomiliśmy cały proces w dwuzmianowym trybie pracy. Po siedmiu dniach 150-metrowy odcinek był gotowy. Zjawiskiem, które może wydarzyć się wyłącznie przy robotach mikrotunelowych, a które uratowało ryzykowny przebieg tego wiercenia, był postępujący drastyczny spadek narastania koniecznej siły pchania. Wzrastająca do 70 m siła pchania wyniosła 115 ton. Ekstrapolując to na cały odcinek, otrzymujemy 255 ton. Dla kamionki DN600 mm i zastosowanej metody wcisku nieprzekraczalna wartość tej siły wynosi 201 ton. Ze względu na to wykonaliśmy obliczenie określające konieczność przerwania prac na 122 mb, czyli pod dwupasmówką, i na 20 m głębokości.

Przy średnicy DN600 mm praktycznie nie stosuje się stacji pośrednich, które ułatwiają rozwiązywanie takich problemów przy wyższych średnicach. W rzeczywistości maksymalna siła pchania po 70 m przestała wzrastać i do końca odcinka nie przekroczyła 120 ton. Stanowi to 60% wartości maksymalnej dla rur kamionkowych. W następnych dniach zdemontowaliśmy instalację zasilająca głowicę mikrotunelową wraz z rurami do płuczki wykonanego rurociągu. 12. dnia dostosowano komorę startową do rozpoczęcia drugiego etapu.

Krótki odcinek 56 m to praca przez 3 doby, zwieńczona sukcesem. Drugi odcinek przebiegał zaskakująco dobrze ze względu na poprawiające się warunki gruntowe. Głowica, przygotowana specjalnie do wykonania naszego projektu, doskonale spisała się w drugim etapie, dodatkowo wspomagana pompą wysokociśnieniową (120 bar). Taka kombinacja dała doskonały rezultat. Dodatkowym problemem, który przyniosły ze sobą niskie temperatury, była konieczność zapewnienia odpowiedniej termiki powietrza wewnątrz rury przewodowej w celu uzyskania precyzyjnych odczytów z urządzeń pomiarowych. Ukończona instalacja, podobnie jak inne prace realizowane do tej pory przez PRI INKOP, dokładnie spełniła parametry założone w projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *