Upadek kolejnego mitu o niewykonalności roboty mikrotunelowej

W lipcu 2007 r. w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz polepszenia warunków bytowych mieszkańców Torunia północnego.Przedsiębiorstwo PRI INKOP wraz z konsorcjantem – firmą Gildemeister przystąpiły do kontynuacji budowy czterech głównych kolektorów na terenie osiedla Wrzosy.

Kontrakt podzielony jest na dwa odcinki. W zakres pierwszego wchodzą trzy kolektory deszczowe KV, KV2, KV4, przy czym pierwszy DN1600 i dł. 1381 m wykonywany jest w technologii mikrotunelingu, a pozostałe dwa w zakresie średnic od DN1200 do DN1400 – metodą wykopu otwartego o łącznej długości 3000 m. Drugim odcinkiem jest kolektor kanalizacji sanitarnej C7 DN800 długości 1079 m, wykonywany z rur żelbetowych z wykładziną epoxydową w technologii mikrotunelingu. Kontynuację kolektora C7 stanowi odcinek DN200 długości 240 m, wykonywany w technologii przewiertu horyzontalnego HDD z materiału PEHD. W zakresie wykonywanych prac znajdują się również odejścia boczne wykonywane metodą wykopu otwartego, a w dużym zakresie w technologii przewiertu sterowanego teleoptycznie. Łączna długość odejść bocznych wynosi ok. 1000 m w zakresie średnic od DN200 do DN1000. Przewidziane w projekcie metody wykonawstwa: od tradycyjnych (wykop otwarty) do najnowocześniejszych (bezwykopowych) to pole dla pokazania możliwości pracy Naszej Firmy w skrajnie różnych i najczęściej niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych.

Od początku wiadomo było, że prowadzenie prac po uprzednim wykonawcy, który nie był w stanie sprostać tej inwestycji, przysporzy wielu nadzwyczajnych trudności. Po pierwsze wystąpiła konieczność przystosowania już istniejących elementów do własnych potrzeb, a po drugie mieszkańcy mieli dość przedłużających się robót i zostali pozbawieni jakiegokolwiek zaufania oraz cierpliwości do wykonawców. Warto zaznaczyć, że INKOP jest trzecią firmą, która postanowiła podjąć się dokończenia kontraktu rozpoczętego już w 2001 r.

Jak trudne warunki gruntowo-wodne panują na terenie Torunia, najlepiej obrazuje pozostawiona przez poprzedniego wykonawcę na kolektorze C7 pod ul. Szosa Chełmińska głowica mikrotunelingowa. Napotkała ona na przeszkodę w postaci głazu narzutowego na głębokości 6,5 m i tam pozostała. Próby wyciągnięcia głowicy przez jej właściciela zakończyły się niepowodzeniem. Także te prace zostały zlecone firmie INKOP. Oprócz wyciągnięcia głowicy wykonaliśmy montaż brakującego do następnej studni rewizyjnej odcinka rurociągu o długości 17 m. Pod koniec miesiąca września akcja ratunkowa zakończyła się pełnym sukcesem.
O bardzo trudnych warunkach hydrogeologicznych Nasza Firma przekonała się już przy wykonywaniu pierwszej komory startowej dla celów mikrotunelingu. Przy zabijaniu ścianki szczelnej z grodzić G62 okazało się, że jej montaż będziemy musieli wykonywać równolegle z wybieraniem gruntu. Spowodowane to było, jak się później przekonaliśmy, występowaniem głazów narzutowych. Wszystkie prace przy betonowaniu dna i ścian oporowych dla maszyny wiercącej przeprowadzano pod wodą. Kolejne komory były wykonywane w warunkach zbliżonych do wyżej opisanych. Wykonano trzy komory startowe o średniej głębokości 7 m i wymiarach 6 × 4 m oraz cztery komory odbiorcze o wymiarach 4 × 3,5 m. Rurociąg DN800 wykonywany w technologii mikrotunelingu podzielono na 5 odcinków, z których najdłuższy wynosił 244 m.

Przy wykonywaniu pierwszego odcinka metodą mikrotunelingu w ul. Szosa Chełmińska znowu rządziły zmienne warunki geologiczne. Zakładały one przejście głowicy w gruncie piaszczysto-kamienistym (piaski drobne, pospółka) i do takiego gruntu przystosowany został zestaw mikrotunelingowy. W rzeczywistości zaraz po rozpoczęciu wiercenia natrafiono na głazy, które występowały na całej długości projektowanego kolektora. Doświadczenia zebrane przy pracach na tym odcinku pozwoliły na optymalizację głowicy oraz urządzeń peryferyjnych i wykonanie całości kolektora sanitarnego DN800 znacznie przed planowanym terminem. Pokazało to, jak istotne jest samo przygotowanie sprzętu wiercącego, sporządzenie dokładnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz korzystanie z doświadczeń nabywanych w trakcie wiercenia kolejnych odcinków. Dzięki dużemu doświadczeniu firm INKOP i GILDEMEISTER wiercone odcinki rurociągu wykonane zostały z zaprojektowanymi parametrami, a komory, które służyły do wiercenia odcinków, spełniły swoje zadanie.

Po raz kolejny zostało udowodnione, że wybieranie przypadkowych firm do wykonywania robót mikrotunelowych prowadzi do porażki. Niepodważalnym dowodem jest wykonanie przez nas kolejnej roboty „niewykonalnej dla dwóch poprzednich firm” tj. kolektora C7 DN800 zgodnie z projektem technicznym i przed założonym terminem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>