HERRENKNECHT Archiwum

Expres z Krakowa w Warszawie

Budowa kanału ściekowego dn800mm w trasie armii krajowej w Warszawie. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. Stołecznym Warszawie.

Budowa kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu dla miasta Chorzowa

Pierwotnie projekt zakładał wykonanie kanalizacji DN600 w znacznej części metodą przewiertu sterowanego teleoptycznie.