kanalizacja sanitarna Archiwum

Budowa kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu dla miasta Chorzowa

Pierwotnie projekt zakładał wykonanie kanalizacji DN600 w znacznej części metodą przewiertu sterowanego teleoptycznie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelowania

29 kwietnia 2005 roku rozpoczęto realizację inwestycji mającej na celu uzbrojenie terenu pod przyszłe obiekty przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej, we Wrocławiu.