KERAMO Archiwum

Przewierty w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. A jednak można!

Projekt pod nazwą: „Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej i przelewów burzowych w mieście Łodzi. Etap I”

Budowa kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu dla miasta Chorzowa

Pierwotnie projekt zakładał wykonanie kanalizacji DN600 w znacznej części metodą przewiertu sterowanego teleoptycznie.

Mikrotunelowanie w Krakowie

Jedną z ostatnich inwestycji wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP jest mikrotunel DN600 zainstalowany na przedłużeniu ul. Weissa w Krakowie.