mikrotuneling Archiwum

Metody bezwykopowe na budowie kolektora „W”

W ramach budowy kolektora „W” w ul. Trakt Lubelski w Warszawie bezwykopową metodą mikrotunelowania zrealizowano 17 odcinków kanału DN800 o łącznej długości 1325 m oraz 5 odcinków kanału DN400 o łącznej długości 275 m. 

Mikrotunel w Katowicach

W połowie sierpnia w Katowicach wybudowano nowy kolektor deszczowy ze zrzutem wód do rzeki Rawy. Prace w zdecydowanej większości zrealizowano z zastosowaniem technologii mikrotunelowania.

Mikrotunelowanie dla magistrali wodociągowej

Instalacja wodociągu DN800 na długości 775 m z wykorzystaniem metody mikrotunelowania na odcinku blisko 220 m z zastosowaniem rur GRP DA1280 i sztywności obwodowej SN 160 000.

Szybko, fachowo i precyzyjnie – Toruń 2010

Bezwykopowa przebudowa urządzeń melioracji wodnych z wykorzystaniem technologii mikrotunelowania na terenie Jordanek w Toruniu.

Przewierty w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. A jednak można!

Projekt pod nazwą: „Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej i przelewów burzowych w mieście Łodzi. Etap I”

Budowa kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu dla miasta Chorzowa

Pierwotnie projekt zakładał wykonanie kanalizacji DN600 w znacznej części metodą przewiertu sterowanego teleoptycznie.