Projekt pod nazwą: „Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej i przelewów burzowych w mieście Łodzi. Etap I”