2013, Warszawa

Kanalizacja
technologią
bezwykopową

Warszawa Bielany-Młociny – budowa kanalizacji oraz przepompowni ścieków o wydajności 38l/s wraz z przewodami tłocznymi.

Inwestycja zrealizowana metodą mikrotunelingu, przewiertu sterowanego oraz częściowo metodą wykopu otwartego. Inwestor MPWiK w m.st. Warszawie.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry