2012, Lublin

Kolektor metodą mikrotunelingu

Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie.

Kolektor sanitarny wykonano bezwykopową metodą mikrotunelingu. Inwestor MPWiK Sp. zo.o. w Lublinie.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry