2014, Warszawa

Mikrotuneling

Budowa kanału ściekowego w trasie Armii Krajowej w Warszawie - Dzielnica Targówek.

Inwestycja realizowana bezwykopową metodą mikrotunelingu. Inwestor MPWiK w m.st. Warszawie.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry