2015, Rybnik

Mikrotuneling w Rybniku

Wykonanie mikrotunelu rurą kamionkowa DN 800 mm na potrzeby realizacji projektu pn.: "Przebudowa ul. Sportowej w Rybniku".

 

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 12 262 41 34
    

Do góry