2010, Toruń

Szybko, fachowo i precyzyjnie – Toruń 2010

Autor: Paweł Piechnik, dnia 17 września 2010

Bezwykopowa przebudowa urządzeń melioracji wodnych z wykorzystaniem technologii mikrotunelowania na terenie Jordanek w Toruniu. Jednym z ważniejszych, obecnie planowanych przez Miasto Toruń przedsięwzięć, jest budowa Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej. Inwestycja ma być zlokalizowana na terenie Jordanek, czyli terenu położonego między al. Jana Pawła II, ul. Czerwona Droga, al. Solidarności i ul. Wały Gen. Sikorskiego. Obszar ten ukształtowany został w latach 20. XX w. w trakcie likwidacji XIX-wiecznych fortyfikacji miasta, co polegało na rozebraniu nasypów i budowli fortyfikacyjnych, wymurowaniu Kanału B oraz zasypaniu i wyrównaniu terenu o miąższości do 7 m.

Niezbędną inwestycją poprzedzającą wybudowanie Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej była przebudowa Kanału B, przebiegającego przez środek Jordanek. Zważając na konieczność fachowego wykonania robót, ze względu na lokalizację inwestycji w ścisłym centrum Starego Miasta Torunia, inwestor zdecydował się na zastosowanie technologii mikrotunelu.

Przebudowa Kanału B odbyła się w ramach projektu ?Przebudowa urządzeń melioracji wodnych w technologii bezwykopowej (Struga Toruńska) na obszarze kolizji z proponowanym zasięgiem zagospodarowania terenu Jordanek w Toruniu?. Przebudowa dotyczyła północnego ramienia Strugi Toruńskiej, zwanego Kanałem B i polegała na zmianie jego trasy i konstrukcji.

Projektowany kanał składał się z 5 odcinków prostych, połączonych 6 studniami kierunkowymi. Długości odcinków mikrotunelowania wynosiły 134, 53, 80, 140 i 102 m ? razem 509 m. Spadek na całej długości wynosił 1,86?. Mikrotunel wykonano z trzech szybów startowych, zlokalizowanych w miejscach studni 2, 4 i 6. Użyto 4 szybów końcowych (wykonanych w miejscach studni 1, 3, 5 i 7), niezbędnych do wydobycia głowicy mikrotunelowej oraz do zabudowania pozostałych studni kierunkowych. Szyby te zostały wykonane w technologii kręgów żelbetowych ?3500 mm, zapuszczanych na głębokość wynoszącą średnio 8 m. Wobec posiadanych badań geologicznych założyliśmy wystąpienie trudnych warunków gruntowych ? morena denna z możliwymi głazami granitowym i bazaltowymi.

W związku z wysokim stanem wód gruntowych (długotrwałe opady atmosferyczne doprowadziły do powodzi w czerwcu 2010 r.), wykonanie dna szybów odbywało się pod wodą. Zaprojektowany kanał wykonany został z rur DA1229 typu CCGRP o długości 2 m. Dostawcą materiału była firma Hobas System Polska sp. z o.o., produkująca rury w Dąbrowie Górniczej.

Parametry projektowanego kanału były zdeterminowane ograniczeniami zabudowy centrum miasta. Wymagały od firmy INKOP dużej precyzji prowadzenia spadku i bezbłędnego trafienia na zakładanych rzędnych szczególnie w szyby wykonane w XIX w., będące w projekcie istniejącymi komorami połączeniowymi Kanału B. Znacznym utrudnieniem była lokalizacja szybów, zarówno startowych, jak i odbiorczych, w terenie mocno zadrzewionym. Kilka drzew miało status pomnika przyrody. Wymagało to dużej ostrożności w ustawieniu zestawu do mikrotunelowania.

Innym problemem było prowadzenie robót na terenie dawnych zabudowań fortyfikacyjnych, co stwarzało zagrożenie trafienia na pozostałości starych murów bądź fundamentów zabytkowych budowli. Przejście przez mur to nie problem dla naszej firmy, ale jeśli jest to zabytek, sami nie mogliśmy sobie poradzić. Prace prowadziliśmy pod nadzorem archeologa z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sprzyjający nam los zrządził, że archeolog tym razem nie musiał wstrzymywać naszych prac.

Duże doświadczenie (roboty mikrotunelowe w Toruniu kończyliśmy po paru poprzednio tam działających firmach), profesjonalizm firmy INKOP, wcześniejsze rozpoznanie warunków gruntowych oraz odpowiednie przygotowanie zespołu mikrotunelowego sprawiło, że prace wykonane zostały precyzyjnie i w krótkim terminie.

Po raz pierwszy w Polsce, używając startowych, okrągłych studni betonowych DN3500, zainstalowaliśmy kanał DN1200. Uniknęliśmy wibracji i hałasu zabijania ścianek szczelnych, zminimalizowaliśmy zajętość terenu i nie obniżaliśmy poziomu wód gruntowych na jakimkolwiek etapie robót, chroniąc stojący wokół park miejski. Wszystkie roboty wykonaliśmy w okresie 2 miesięcy, nie angażując inwestora w żadne problemy.

Inwestorowi, którym dla tego zadania była Gmina Miasta Toruń, gratulujemy sprawnych służb technicznych i dziękujemy za współpracę. Przeprowadzenie prac bezwykopowo udowodniło po raz kolejny słuszność wyboru technologii mikrotunelu oraz niezawodność PRI INKOP w tej branży.

Nazwa

Opis

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry