O firmie


 

 

 

ZAŁOŻYCIEL FIRMY

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP rozpoczęło działalność w lipcu 1989 roku.

Założycielem i właścicielem firmy był inż. Paweł Piechnik. Główny profil działalności firmy to kompleksowe budownictwo inżynieryjne.

W związku z rozwojem nowoczesnych technologii bezwykopowych w 1997 roku wprowadziliśmy do oferty specjalistyczne roboty inżynieryjne: mikrotuneling, przeciski, przewierty.

Gwarantujemy profesjonalną realizację usługi niezależnie od wybranej metody (mikrotuneling, przewierty sterowane teleoptycznie, przeciski pneumatyczne). Wieloletnie doświadczenie
w budowie rurociągów podziemnych metodą bezwykopową, doświadczona kadra oraz stosowanie najnowocześniejszych technologii umożliwiły nam wykonanie w ekstremalnych warunkach gruntowo-wodnych wielu obiektów, które metodą tradycyjną były praktycznie nie do wykonania.

Działając na rynku budownictwa inżynieryjnego zdobyliśmy uznanie i zaufanie inwestorów poparte licznymi referencjami i podziękowaniami za wysoką jakość robót. Wielokrotnie angażowano nas do dokończenia inwestycji, której inne firmy nie były w stanie wykonać. Naszą fundamentalną zasadą jest dbałość o klienta i zamknięcie inwestycji bez zbędnego angażowania inwestora. Długoletnia strategia rozwoju wymusza wysoką jakość wykonania oraz gwarancję trwałości realizowanych przez naszą firmę inwestycji.

 

Wdrożyliśmy  system  zarządzania  jakością  zgodny  z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015  w zakresie kompeksowego wykonawstwa robót inżynieryjnych, a w szcególności sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, robót budowlano - montażowych i drogowych oraz robót bezwykopowych realizowanych metodą mikrotunelingu, przewiertu sterowanego. Głównym celem firmy jest świadczenie usług w sposób konkurencyjny przy zachowaniu wymaganej jakości.

Władze firmy

PREZES ZARZĄDU

PROKURENT

DYREKTOR FINANSOWY

 

Kompetencje

Potwierdzeniem realizacji usług na najwyższym poziomie jest przyznanie naszej firmie wielu nagród wśród których są: Medal Europejski za osiągnięcia w dziedzinie budownictwa inżynieryjnego ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezwykopowych przyznany w 2002 roku przez Business Centre Club.

 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry