2005, Wrocław

Mikrotuneling

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej dla południowo - zachodniego pasma aktywności gospodarczej we Wrocławiu.

Inwestycja zrealizowana metodą mikrotunelingu oraz metodą wykopu otwartego. Inwestor MPWiK sp. z o.o. we Wrocławiu.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 12 262 41 34
    

Do góry