2007, Warszawa

Kolektor metodą mikrotunelingu

Budowa kolektora ogólnospławnego przy ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Sochaczewskiej w Warszawie.

Inwestycja zrealizowana bezwykopowa metodą mikrotunelingu oraz metoda wykopu otwartego. Inwestor MPWiK w m.st. Warszawie.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 12 262 41 34
    

Do góry