2010, Kraków

Mikrotuneling

Budowa kolektorów ogólnospławnych bezwykopową metodą mikrotunelingu w ramach kontraktu „Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW)”

Inwestor MPWiK S.A. w Krakowie. Inwestycja zrealizowana bezwykopową technologią mikrotunelingu. Za realizację budowy firma INKOP została nagrodzona statuetką TYTAN 2010 w kategorii „Projekt roku – nowa instalacja”.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry