2013, Kraków

Kanalizacja ogólnospławna

Przebudowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Supniewskiego i ul. Zaleskiego w Krakowie.

Inwestor MPWiK S.A. w Krakowie.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 12 262 41 34
    

Do góry