2016, Mikrotuneling

KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA METODĄ MIKROTUNELINGU

​Wykonanie kanału ogólnospławnego DN 1200 mm w ulicy Bagrowej w Krakowie z przepięciem kanału DN 500 mm oraz DN 400 mm

Projekt zrealizowano na zlecenie MPWiK w Krakowie

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry