2017, Kolektor sanitarny w Łodzi

Kolektor sanitarny VA oraz sieć wodociągowa w Łodzi.

Budowa kolektora sanitarnego VA,  sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbydowa skrzyżowania ulic Konstantynowska - Juszczakiewicza w Łodzi.

Inwestycja zrealizowana z wykorzystaniem technologii mikrotunelingu, przewiertu oraz metodą wykopu otwartego.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry