2019, Rurociąg tłoczny w Krakowie

Kanalizacja deszczowa, rurociąg tłoczny, przepompownia ścieków w Krakowie

Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków z wylotem do rzeki Rudawy.

Inwestycja zrealizowana z zastosowaniem technologii bezwykopowej oraz metodą wykopu otwartego.

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry