Budowa kanału ściekowego dn800mm w trasie armii krajowej w Warszawie. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. Stołecznym Warszawie.