Archiwum Autora

Wykonywanie prac a wykonanie zadania to zupełnie różne sprawy

Staranność, nowoczesny sprzęt i profesjonalizm połączony z wieloletnim doświadczeniem prowadzą do celu.

Szybko, fachowo i precyzyjnie – Toruń 2010

Bezwykopowa przebudowa urządzeń melioracji wodnych z wykorzystaniem technologii mikrotunelowania na terenie Jordanek w Toruniu.

Upadek kolejnego mitu o niewykonalności roboty mikrotunelowej

W lipcu 2007 r. w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz polepszenia warunków bytowych mieszkańców Torunia północnego.

Budowa kolektora odciążającego DN900 w Zielonej Górze

Jednym z mikrotunelowych zadań PRI INKOP w 2007 r. był projekt „Budowa kolektora odciążającego DN900 mikrotuneling w ulicy Sikorskiego” w Zielonej Górze o łącznej długości 663 m.

Zadanie „nie do zrobienia”?

Budowa kolektora ogólnospławnego DN1,4 m przy ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Sochaczewskiej w Warszawie.

Mikrotunel pod autostradą A4

W projekcie, gdy zawiodło wiercenie kierunkowe, w celu wykonania kolektora deszczowego z powodzeniem wykorzystano technologię mikrotunelingu.