mikrotuneling Archiwum

Upadek kolejnego mitu o niewykonalności roboty mikrotunelowej

W lipcu 2007 r. w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz polepszenia warunków bytowych mieszkańców Torunia północnego.

Budowa kolektora odciążającego DN900 w Zielonej Górze

Jednym z mikrotunelowych zadań PRI INKOP w 2007 r. był projekt „Budowa kolektora odciążającego DN900 mikrotuneling w ulicy Sikorskiego” w Zielonej Górze o łącznej długości 663 m.

Zadanie „nie do zrobienia”?

Budowa kolektora ogólnospławnego DN1,4 m przy ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Sochaczewskiej w Warszawie.

Mikrotunel pod autostradą A4

W projekcie, gdy zawiodło wiercenie kierunkowe, w celu wykonania kolektora deszczowego z powodzeniem wykorzystano technologię mikrotunelingu.

Mikrotunelowanie w Krakowie

Jedną z ostatnich inwestycji wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP jest mikrotunel DN600 zainstalowany na przedłużeniu ul. Weissa w Krakowie.

Budowa kolektora

Wybór bezwykopowej metody konstrukcji umożliwił utrzymanie ruchu drogowego przy Dworcu Głównym w Krakowie.